Opzetten van een kwaliteitssyteem

Het opzetten van een kwaliteitssysteem welke voldoet aan de eisen uit ISO 9001:2015, HKZ of iets dergelijks kan een complex en arbeidsintensief project zijn. In veel gevallen zullen diverse functionarissen binnen een organisatie belast worden met dit project zonder dat ze daar de tijd of de kennis voor hebben. In dit soort situaties biedt Qrown Kwaliteit l Advies & Ondersteuning de oplossing. In een opmaat gemaakte plan van aanpak zorgen we samen met de opdrachtgever gestructureerd voor het succesvol opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem welke voldoet aan de gewenste kwaliteitsnormering.