Meer dan advies en ondersteuning

Begin 2014 zijn wij begonnen met Qrown Kwaliteit l Advies & Ondersteuning. Qrown Kwaliteit l Advies & Ondersteuning richt zich op het adviseren en ondersteunen van organisaties met betrekking tot het opzetten en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen gebaseerd op bijvoorbeeld NEN-EN-ISO 9001:2015. Het samen met de organisatie vaststellen van missie, visie, strategie en doelstellingen, het in kaart brengen van belanghebbende, het  uitvoeren van interne audits, het onderzoeken van de tevredenheid van klanten en medewerkers en het afhandelen en analyseren van klachten is een kleine greep uit de activiteiten waarvoor organisaties een beroep kunnen doen op Qrown. Wij richten onze diensten op organisaties die graag structuur willen aanbrengen en bedrijfsprocessen continue willen verbeteren.