Voorlichting omtrent werkzaamheden

Voorlichting & onderricht

Als werkgever bent u verplicht om werknemers voorlichting te geven over de werkzaamheden die zij gaan verrichten en de risico’s die dat met zich meebrengt op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Deze voorlichting moet worden afgestemd op de aard, capaciteit en de ervaring van de betreffende medewerker. Als werkgever geeft u naast de voorlichting ook instructies aan de medewerkers waarna de werknemers verplicht zijn deel te nemen aan deze voorlichting en de instructies op te volgen.

In de Arbowet worden de regels voor een beleid dat gericht is op een veilige en gezonde werksituatie benoemd. Ook komt de verplichting voor werkgevers om instructie, voorlichting en opleiding te geven aan bod. Daarnaast is het van belang dat de voorlichting goed te begrijpen en praktisch is, zowel mondeling als schriftelijk.

Vanuit de werkgever moet er voorlichting komen over:

  • De veiligheid, gezondheid en welzijn in het algemeen
  • De gevaren die zich kunnen voordoen op de werkplek
  • Welke maatregelen er genomen worden met betrekking tot veiligheid
  • De opgestelde voorschriften en regels

In bepaalde gelegenheden is het van belang dat de werknemer voorlichting krijgt en opleiding volgt. Dit zal moeten gebeuren op het moment dat de werknemer start met het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden, bij verandering van functie, bij verandering van een arbeidsmiddel of als er nieuwe procedures of technologie wordt ingevoerd. Voorbeelden wanneer medewerkers expliciet over arbeid gerelateerde risico’s moeten worden voorgelicht zijn als er schadelijk geluid aanwezig is tijdens de werkzaamheden of als er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen.

Werkplekinspectie Gezondheid voorlichting omtrent werkzaamheden

Bekijk meer

Laat ons u volledig ontzorgen!

Met onze kennis en kunde leggen wij graag voor u vast welke voorlichting is georganiseerd binnen uw organisatie. Daarnaast houden wij documentatie voor u bij van de inhoud van de instructie. Wij kunnen dit proces volledig uit handen nemen voor u.