MVO Wijzer

MVO Wijzer implementeren

De MVO wijzer kunt u helpen met het implementeren van het MVO-beleid van uw organisatie. Met dit handige instrument, dat ontwikkeld is op basis van ISO 26000, kunnen wij op een praktische manier uw inspanningen met betrekking tot MVO inzichtelijk maken. De MVO wijzer is een laagdrempelig model en kan worden toegevoegd aan uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem en op eenzelfde manier worden opgezet en doorgevoerd.

De MVO wijzer kan op verschillende manieren en in verschillende fasen van uw MVO-ontwikkeltraject worden gebruikt. Afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft, kan worden bepaald op welke manier het instrument voor uw organisatie kan dienen:

Waarom is de MVO Wijzer van belang voor mijn organisatie?

  • Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt weergegeven in één model.
  • De activiteiten rondom MVO worden hiermee overtuigend en kunnen worden aangetoond.
  • Het onderwerp MVO wordt structureel besproken en verbeterd binnen de organisatie.
  • De MVO Wijzer sluit aan op bestaande kwaliteitssystemen waardoor het op dezelfde manier kan worden uitgevoerd.
MVO Wijzer milieu

De MVO-Wijzer bestaat uit 9 aan elkaar verbonden thema’s die opgebouwd zijn uit normen. Door vorm te geven aan deze normen heeft uw organisatie richtlijnen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te werk te gaan. Het gaat om de volgende 9 normen: De gedragscode, Wet- en regelgeving, Goed bestuur, Personeelsbeleid, Klantenbeleid, Omgevingsbeleid, Ketenbeleid, Milieubeleid en Communicatie.

Bekijk meer milieu normen

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Wij staan altijd open voor een gesprek. Neem gerust contact op en wij kijken graag mee naar de mogelijkheden voor u!