ISO 9001

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm gericht op kwaliteitsmanagement. Op het moment dat uw bedrijf is gecertificeerd conform deze norm, geeft u een duidelijk signaal af dat uw producten of diensten goed aansluiten op de behoeften en wensen van uw klanten en toont het aan dat kwaliteit een integraal onderdeel is van uw bedrijfsvoering.

Naast dat bedrijven zelf bewust kiezen voor het toepassen van kwaliteitsmanagement, wordt dit ook steeds vaker geëist door (potentiële) opdrachtgevers. Door samen te werken met bedrijven die gecertificeerd zijn, weten opdrachtgevers dat de organisaties grip hebben op de organisatie en dat dit jaarlijks wordt gecontroleerd door een certificerende instelling.

Daarnaast brengt ISO 9001 de volgende voordelen met zich mee voor uw organisatie:

 • Je krijgt inzicht in je belangrijkste stakeholders en hun verwachtingen.
 • Je brengt risico’s in kaart, bepaald maatregelen en monitort voortgang.
 • Er wordt kritisch gekeken naar de uitvoering van de processen met als doel deze te optimaliseren.
 • Klachten en interne fouten worden vroegtijdig gesignaleerd zodat passende maatregelen genomen kunnen worden om herhaling zoveel als mogelijk te voorkomen.
Meer informatie
Kwaliteit ISO 9001

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector

HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’ en wordt veel toegepast door organisaties zoals apotheken, GGZ, kinderopvang en verzorgingshuizen. Certificering conform deze norm is iets wat al door veel zorgverzekeraars geëist wordt.

De HKZ-normen garanderen zowel kwaliteit als veiligheid binnen een organisatie. Als uw organisatie HKZ gecertificeerd is, is het intern goed op orde, wordt de klant altijd centraal gezet en wordt er constant verbetering van de zorg- en dienstverlening nagestreefd.

Meer informatie

Waarom een HKZ-certificaat?

Opereert uw organisatie in de zorgsector? Dan kan een HKZ-certificaat waardering opleveren van bijvoorbeeld verzekeraars en patiëntenorganisaties. Er zijn zelfs verzekeraars met een duidelijke voorkeur voor een gecertificeerde partij. Daarnaast toont het HKZ-certificaat het volgende aan:

 • Cliënten worden goed geïnformeerd.
 • Medewerkers hebben de juiste opleiding genoten en fouten worden eerder opgemerkt en sneller voorkomen.
 • Het keurmerk voor de interne organisatie stelt dat gecertificeerde organisaties transparanter zijn en efficiënter werken.

SEMH

SEMH geeft de mate van kwaliteitserkenning weer voor leveranciers in de zorg van medische hulpmiddelen. Het is een onafhankelijke stichting die zorgt dat leveranciers in de gezondheidszorg beoordeeld worden op strenge kwaliteitseisen die vastgelegd zijn in erkenningsregelingen. Als een leverancier erkend is door de SEMH, geeft dit aan dat deze leverancier hoge kwaliteit levert.

Als een organisatie kan aantonen dat het in het bezit is van het SEMH-certificaat en dus aan alle eisen voldoet, toont dit het volgende aan:

 • Door opleiding en ervaring weet de leverancier precies hoe te handelen in verschillende situaties.
 • In het gehele traject, van het vervaardigen van het product tot aan het passen bent u bij een erkende organisatie in goede handen.
 • Het geeft meerwaarde voor zowel de consument, de leverancier als de zorgverzekeraar.
 • Tussentijds wordt de leverancier getoetst of de zorg van hulpmiddelen die zij leveren altijd voldoet aan de eisen en overeenkomt met de behoefte van de gebruiker.
Meer informatie
Kwaliteit HKZ SEMH

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Wij staan altijd open voor een gesprek. Neem gerust contact op en wij kijken graag mee naar de mogelijkheden voor u!