ISO 14001

ISO 14001 heeft alles te maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen en de circulaire economie, belangrijke onderwerpen in de hedendaagse maatschappij.

Met de ISO 14001 certificering laat u zien dat u bekend bent met de milieurisico’s van de activiteiten binnen uw organisatie en dat uw organisatie erop ingericht is deze risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. De norm is een internationaal geaccepteerde standaard voor milieu managementsystemen. De manier van het toepassen van ISO 14001 kan per branche verschillend zijn. Het beschikken over het ISO 14001 certificaat kan van groot belang zijn in tenders een aanbestedingen.

Wilt u het ICO 14001 certificaat behalen? Qrown helpt u graag op weg. Met onze kennis kunnen wij u zowel adviseren, ondersteunen als volledig ontzorgen. Het is ook mogelijk het te combineren met verschillende ISO-normen.

Milieu ISO 14001 milieumanagement

MVO Wijzer

De MVO wijzer kunt u helpen met het implementeren van het MVO-beleid van uw organisatie. Met dit handige instrument, dat ontwikkeld is op basis van ISO 26000, kunnen wij op een praktische manier uw inspanningen met betrekking tot MVO inzichtelijk maken. De MVO wijzer is een laagdrempelig model en kan worden toegevoegd aan uw huidige kwaliteitsmanagementsysteem en op eenzelfde manier worden opgezet en doorgevoerd.

De MVO wijzer kan op verschillende manieren en in verschillende fasen van uw MVO-ontwikkeltraject worden gebruikt. Afhankelijk van het doel dat u voor ogen heeft, kan worden bepaald op welke manier het instrument voor uw organisatie kan dienen:

Waarom is de MVO Wijzer van belang voor mijn organisatie?

  • Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt weergegeven in één model.
  • De activiteiten rondom MVO worden hiermee overtuigend en kunnen worden aangetoond.
  • Het onderwerp MVO wordt structureel besproken en verbeterd binnen de organisatie.
  • De MVO Wijzer sluit aan op bestaande kwaliteitssystemen waardoor het op dezelfde manier kan worden uitgevoerd.
MVO Wijzer milieu

De MVO-Wijzer bestaat uit 9 aan elkaar verbonden thema’s die opgebouwd zijn uit normen. Door vorm te geven aan deze normen heeft uw organisatie richtlijnen om op een maatschappelijk verantwoorde manier te werk te gaan. Het gaat om de volgende 9 normen: De gedragscode, Wet- en regelgeving, Goed bestuur, Personeelsbeleid, Klantenbeleid, Omgevingsbeleid, Ketenbeleid, Milieubeleid en Communicatie.

CO2 Prestatieladder

Met de CO2-Prestatieladder is het voor organisaties mogelijk om inzicht te krijgen in hun CO2-uitstoot en aanzet tot CO2-reductie. Hiermee laat u zien in hoeverre u zich bezighoudt met de uitstoot van CO2 in kaart te brengen en te verminderen. Hoe hoger u scoort op de prestatieladder, hoe meer voordeel u heeft in vergelijking tot concurrenten. De kans is aanwezig dat er wordt gevraagd naar uw niveau op de prestatieladder bij een aanbesteding of tender. Op het moment dat u een bepaald niveau van de CO2-Prestatieladder heeft behaald, is het zelfs mogelijk dat u in aanmerking komt voor een fictieve korting.

CO2 Prestatieladder

De CO2 Prestatieladder kent vijf verschillende niveaus:

  1. Het krijgen van inzicht van de belangrijkste energiestromen.
  2. In kaart brengen van het eigen energieverbruik en de wil om dit te verminderen.
  3. Opgestelde CO2 footprint en kwantitatieve reductiedoelstellingen.
  4. CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerking met keten.
  5. Leveranciers bevragen en behalen van de CO2-doelstellingen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Wij staan altijd open voor een gesprek. Neem gerust contact op en wij kijken graag mee naar de mogelijkheden voor u!