Taak Risico Analyse

Taak Risico Analyse opstellen

Met de TRA (Taak Risico Analyse) is het mogelijk afspraken te maken over veilige en onveilige handelingen binnen uw organisatie. Hierdoor worden de menselijke acties in kaart gebracht op gestructureerde wijze en worden de veiligheid kritische taken opgespoord binnen een functie.

In de VCA is de TRA terug te vinden in norm eis 2.2. Bij deze eis gaat het om het herkennen van risico’s in een specifieke situatie/(werk-) omgeving. Door de risico’s door middel van de TRA in kaart te brengen, kan hier rekening mee gehouden worden waardoor er zich minder snel onveilige situaties kunnen voordoen.

Heeft u te maken met één van de volgende situaties? Dan raden wij u aan een TRA te laten opstellen:

  • Er zijn werkzaamheden waar risico’s aan verbonden zijn die niet aan de orde komen bij huidige procedures of instructies en die niet in de RI&E zijn vermeld.
  • De risico’s zijn nog niet bekend omdat er nieuwe werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Er staan evaluaties van werkprocedures op de planning of er worden nieuwe procedures ingericht.

Wilt u een TRA opstellen maar geen idee waar te beginnen?

Wij nemen dit graag voor u uit handen en coördineren graag de Taak Risico Analyses voor u. Wij brengen de verschillende taakstappen in kaart, beoordelen de risico’s en acties per taakstap en wij instrueren medewerkers binnen de organisaties over TRA. Uiteraard allemaal uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Qrown waardoor de juiste kennis zal worden overgedragen. Wij stellen een correcte veiligheidsprocedure, - instructie en werkvergunning op.

Met een goed uitgevoerd TRA wordt de basis gelegd voor veiligheidsprocedures- en instructies, werkvergunningen en voorlichting.

Bekijk meer

Laat ons u volledig ontzorgen!

Met onze kennis en kunde leggen wij graag voor u vast welke voorlichting is georganiseerd binnen uw organisatie. Daarnaast houden wij documentatie voor u bij van de inhoud van de instructie. Wij kunnen dit proces volledig uit handen nemen voor u.