ISO 27001

Informatiebeveiliging is een term die hedendaags veel voorkomt en onder organisaties steeds belangrijker wordt. Met ISO 27001 laat u zien dat informatie binnen uw organisatie in goede handen is.

Waarom is ISO 27001 van belang voor mijn organisatie?

Met ISO 27001 is het mogelijk om aan stakeholders zoals klanten en leveranciers aan te kunnen tonen dat uw organisatie op een serieuze wijze met informatiebeveiliging omgaat. ISO 27001 kan voor alle type organisaties die omgaan met vertrouwelijke informatie een belangrijke toevoeging zijn.

Veiligheid iso 27001 NEN 7510

NEN7510

Net als met de ISO 27001 certificering, laat u met het NEN7510 zien dat informatie binnen uw organisatie in goede handen is. NEN7510 is gelijk aan ISO 27001 alleen dan speciaal toegepast op de zorgsector. Ook als u een toeleverancier zoals IT-beheerder bent in de zorgsector, is dit certificaat van belang voor uw organisatie. Registreert u BSN-nummers? Dan is de kans groot dat u moet voldoen aan de NEN7510.

Wanneer is NEN7510 van belang voor mijn organisatie?

 • Als u opereert in de zorgsector
 • Wanneer u gebruik maakt van een elektronisch patiëntendossier
 • Als u aantoonbaar wilt maken dat u vertrouwelijk omgaat met de patiëntengegevens.
 • Als u zich wilt weren tegen cybercrime.

Wilt u de beveiliging van de informatie in uw organisatie laten structureren op basis van NEN7510? Qrown schiet u graag te hulp.

Neem contact op!

ISO 45001

ISO 45001 is de managementsysteemnorm voor een gezonde en veilige werkomgeving. Met deze norm is het voor u als werkgever mogelijk te voldoen aan de wettelijke verplichting om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Vooral als u werk uitvoert dat gepaard gaat met risico’s, kan de ISO 45001 certificering een slimme stap zijn. Met deze norm bevordert u het beleid dat zich richt op het volbrengen van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Wanneer is ISO 45001 van belang voor mijn organisatie?

 • Als u een dienstverlenende organisatie bent en internationale opdrachten wilt gaan uitvoeren. ISO 45001 is de eerste veiligheidsmanagementnorm die wereldwijd geldt. Met dit certificaat laat u zien dat u op de hoogte bent van de risico’s in uw vak en dat u alle maatregelen hebt getroffen zodat uw medewerkers weten wat zij moeten doen in noodsituaties.
 • De certificering toont aan dat er op het hoogste niveau in de organisatie maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van uw medewerkers zo optimaal mogelijk te houden. Hierbij ligt een grote mate van verantwoordelijkheid bij de medewerkers waar zij bewust van zijn.

Qrown heeft in de afgelopen jaren verschillende partijen geholpen met het behalen van de ISO 45001 certificering. Met onze kennis helpen wij u graag aan dit internationaal erkende certificaat.

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is al meer dan 25 jaar is VCA dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. Door als organisatie in het bezit te zijn van het VCA-certificaat is de basis gelegd om iedere dag veilig en gezond aan het werk te gaan.

VCA is de certificering die het meeste voorkomt in Nederland. Als u kunt aantonen dat u veilig te werk gaat, de minimale wettelijke Arbo punten hebt ingevuld en de operationele medewerkers binnen de organisatie in het bezit zijn van een eigen VCA-certificaat kunt u een VCA-bedrijfscertificering behalen.

Waarom is een VCA-certificaat van belang voor mijn organisatie?

 • Er zijn altijd risico’s met betrekking tot veiligheid binnen dienstverlenende organisaties. Het werken met machines, werken langs de weg of bijvoorbeeld op verschillende hoogtes werken brengt verschillende risico’s met zich mee. Vooral in branches zoals de productie en industrie wordt er werk uitgevoerd waar meer risico’s aan verbonden zijn en is het waarborgen van de veiligheid van uw medewerkers van groot belang.
 • Met een VCA-certificaat toont u aan dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de risico’s die het werk met zich meebrengt. Ook weten zij welke voorzorgsmaatregelen zij moeten nemen en wat zij moeten doen in noodsituaties. Dit wekt vertrouwen op bij opdrachtgevers.
 • De VCA-certificering is van positieve invloed op het moment dat u zich inschrijft voor een tender of aanbesteding.
 • Met de checklist kunt u voldoen aan de Arbowetgeving.
 • De VCA-certificering is een goed begin naar de ISO 45001 (Arbo norm).
veiligheid ISO 45001 RI&E VCA

Qrown helpt u graag naar de bedrijfscertificering VCA. Wij kunnen hierin adviseren, ondersteunen of volledig in ontzorgen. Dit is ook mogelijk in combinatie met diverse ISO-normen. Wij komen graag met u in contact om de mogelijkheden te bespreken.

RI&E

Het opstellen van een RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) zorgt ervoor dat u de risico’s voor uw personeel en bedrijf kan minimaliseren. Een RI&E bestaat uit de risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf en een plan voor het oplossen hiervan. Voorbeelden van risico’s zijn een medewerker die gevaarlijke stoffen binnenkrijgt, een medewerker die uitvalt door te zwaar werk maar bijvoorbeeld ook een medewerker die vereenzaamt door te veel thuiswerken.

De overheid heeft van de RI&E een verplichting gemaakt voor alle organisaties die medewerkers in dienst hebben door middel van de Arbowet. De RI&E is dus erg belangrijk en wordt gecontroleerd door Inspectie SZW (De Nederlandse Arbeidsinspectie van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Met de RI&E heeft u de basis van uw arbobeleid in kaart. Zijn de risico’s en eventuele gevolgen hiervan bekend binnen uw bedrijf? Dan kunnen de juiste stappen worden gezet. Qrown helpt u graag met het opstellen van een RI&E waardoor in kaart wordt gebracht waar aan gewerkt moet worden en hoe we dit kunnen bewerkstelligen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Wij staan altijd open voor een gesprek. Neem gerust contact op en wij kijken graag mee naar de mogelijkheden voor u!