ISO 9001

Waarom ISO 9001?

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm gericht op kwaliteitsmanagement. Op het moment dat uw bedrijf is gecertificeerd conform deze norm, geeft u een duidelijk signaal af dat uw producten of diensten goed aansluiten op de behoeften en wensen van uw klanten en toont het aan dat kwaliteit een integraal onderdeel is van uw bedrijfsvoering.

Naast dat bedrijven zelf bewust kiezen voor het toepassen van kwaliteitsmanagement, wordt dit ook steeds vaker geëist door (potentiële) opdrachtgevers. Door samen te werken met bedrijven die gecertificeerd zijn, weten opdrachtgevers dat de organisaties grip hebben op de organisatie en dat dit jaarlijks wordt gecontroleerd door een certificerende instelling.

Daarnaast brengt ISO 9001 de volgende voordelen met zich mee voor uw organisatie:

  • Je krijgt inzicht in je belangrijkste stakeholders en hun verwachtingen.
  • Je brengt risico’s in kaart, bepaald maatregelen en monitort voortgang.
  • Er wordt kritisch gekeken naar de uitvoering van de processen met als doel deze te optimaliseren.
  • Klachten en interne fouten worden vroegtijdig gesignaleerd zodat passende maatregelen genomen kunnen worden om herhaling zoveel als mogelijk te voorkomen.
Kwaliteit ISO 9001-min

Bekijk meer kwaliteitsnormen

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden?

Wij staan altijd open voor een gesprek. Neem gerust contact op en wij kijken graag mee naar de mogelijkheden voor u!